Rob van Eijbergen gelooft in de combinatie van maatschappelijk verantwoord bezig zijn en tegelijkertijd geld verdienen. De maatschappelijke betrokkenheid vertaalt zich onder meer in zijn werkzaamheden en opdrachten voor onderwijs- en zorg-instellingen. Hij werkt binnen organisaties zowel aan individuele als aan organisatieontwikkeling en procesbegeledeiding. Daarnaast doet hij onderzoek naar de integriteit van organisaties.
"Integriteit is een tijdgebonden en cultuurgebonden begrip. Echter de mechanismen die tot integriteit schendingen leiden, zoals bijvoorbeeld groepsdruk, zijn van alle tijden en internationaal hetzelfde."
— Rob van Eijbergen
Growing a culture requires a good storyteller. Changing a culture requires a persuasive editor.
Rob van Eijbergen is als deeltijd hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties bij het Zijlstra Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam www.hetzijlstracenter.nl

Hij begeleidt onderzoek naar de integriteit van organisaties. Hij doceert over Organisational Dynamics en Integriteit van organisaties.
PROF. DR. Rob van Eijbergen

Integriteit van Organisaties

Rob van Eijbergen is een Internationaal werkend organisatieadviseur, deeltijd-hoogleraar, mediator en executive (team) coach. Rob van Eijbergen is een veelzijdig, zeer ervaren en authentiek adviseur. Hij werkt zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid en voelt zich zowel thuis op de werkvloer als in directiekamers.
1
LEIDERSCHAPS
ONTWIKKELING
Rob van Eijbergen ontwikkelt en voert leiderschaps- programma's en andere professionaliserings- programma's uit voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. Hiernaast ontwikkelt en begeleidt hij intervisie- en supervisietrajecten.
2
INTEGRITEIT VAN ORGANISATIES
Bij integriteitsschendingen is vaak de reflex op zoek te gaan naar de "schuldige" .
Rob van Eijbergen vindt het veel belangrijker de context te onderzoeken bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de sociale (on) veiligheid binnen een organisatie.
Hij spreekt in dit verband van de integriteit van organisaties. .


3
EXECUTIVE (TEAM) COACHING
Rob van Eijbergen is een ervaren executive (team)coach op het gebied van strategische vraagstukken en persoonlijke effectiviteit. Hij hanteert een directieve, vraaggestuurde aanpak.
4
MEDIATION
Rob van Eijbergen is een ervaren mediator zowel voor de overheid als het bedrijfsleven. Hij is onder andere gespecialiseerd in het bemiddelen bij klokkenluiderszaken
Podcasts
https://soundcloud.com/user-652866831-615804633/wvdlvhv-5-met-prof-dr-sandjai-bhulai-en-prof-dr-rob-van-eijbergen-over-data-ethiek/albums hier
Nevenfuncties
Vice-voorzitter raad van toezicht van de Zorgcirkel
www.zorgcirkel.nl
Vice-voorzitter raad van toezicht van het IJburgcollege

www.ijburgcollege.nl
Voorzitter stichtingsbestuur uitgeverij WPG

www.wpg.nl
Voorzitter stichtingsbestuur Wocozon
www.wocozon.nl
Voorzitter algemeen beleidscollege KIWA
www.kiwa.com
Lid van de tuchtcommissie banken
www.tuchtrechtbanken.nl
Voorzitter van het stichtingsbestuur van het Smith Magenis platvorm
www.smithmagenis-platform.org
Samenwerkingsverbanden
Holtrop Ravesloot & Partners
www.holtropravesloot.nl
In samenwerking met HRP voert Rob van Eijbergen opdrachten uit op het gebied van raden van toezicht. Zo was hij (waarnemend) voorzitter van de raad van toezicht van de Openbare Scholengemeenschap Hengelo en voerde hij een onderzoek uit naar het functioneren van de raad van toezicht van het Beatrix ziekenhuis in Winterswijk.

Comenius
www.comeniusleergang.nl
Voor Comenius is hij moderator voor het Europese programma.

PBQL
www.pblq.nl
Voor PBQL is hij co-begeleider van de regionale leergang Amsterdam. https://www.pblq.nl/opleidingen/maatwerk-en-incompany/leergang-regio-amsterdam

Hemingway
www.hemingway-pg.nl
Samen met collega's van het Zijlstracenter en Hemingway ontwikkelde hij het programma: De Commisaris van nu: Ethisch vaardig in de boardroom.
Publicaties

Eijbergen, R. van (2019) Oratie VU Integriteit en kwaliteit van Organisaties:
https://sbe.vu.nl/nl/Images/Oratie_Rob_van_Eijbergen_VU_2019_tcm257-912399.pdf

Eijbergen, R. van (2018) Integriteit van Organisaties: een sociaal psychologisch perspectief. In M. Jurgens & R. Stijnen (eds.) Compliance in het financieel toezicht. 37-43. Wolters Kluwer: Deventer.
Dijk, G van, Eijbergen, R van & Witvliet, L (2017) White paper Wie neemt de leiding in de zorg
Wisse, B, Eijbergen, R. van, (2016) Catering to the Needs of an Aging Workforce: The Role of Employee Age in the Relationship between Corporate Social Responsibility and Employee Satisfaction, Journal of Business Ethics.
Schwella, E., Botha, C., Brand, D., Eijbergen, R .van, (2015) South African Governance, Oxford University Press: Oxford
Bjorkman, J., Eijbergen, R. van, Minderman G.D. & Bekke, H., (editors) (2011), Public Leadership and added citizen value. Eleven International Publishing.
Eijbergen, R. van, Verhagen, J., & Baay , R. de (editors) (2007).Organiserend veranderen of veranderend organiseren. Academic services: Utrecht.
Eijbergen, R. van (2007). De buitenstaander. Management en Consulting, 6, 14.
Eijbergen, R. van (2005). Proces begeleiden. Opleiding & Ontwikkeling, 3, 9-12.
Eijbergen, R. van (2004). Implementing integral management in the Royal Netherlands Army. In D. Ose and C.M. Coops (Eds.). Nato Defence College report Series No 17: Rome.
Eijbergen, R. van, & Burger, Y. (2003). Integraal Management: In Y.D. Burger, J in 't Veld & J.M. Cortlever-Keus (Eds.). Facetten, Sioo jaarboek (pp 82- 102). Lemma: Utrecht.
Eijbergen, R. van (2003). De invoering en het effect van zelfsturende teams in organisaties (3e ed). Lemma: Utrecht.
Eijbergen, R. van (2002). De democratische dialoog: In A.P. van den Berge & E. de Vries (Eds.). Werkconferenties, Concepten en recepten voor werkconferenties als veranderingsinstrument (pp 118 – 138). Lemma: Utrecht.
Eijbergen, R. van (2001). Zelfsturende teams en de or. Samsom: Alphen aan de Rijn.
Eijbergen, R. van (2001). Adviseren in Uzbekistan. Website bureau Interim
Eijbergen, R. van, & Burger, Y. (2001). Integraal Management. Samsom: Alphen aan de Rijn.
Burger, Y., & Eijbergen, R. van, (2000). Van interim manager tot organisatieadviseur: succesfactoren, competenties en praktische tips.
Burgers, Y., & Eijbergen, R. van (1999). De Interim Manager. Sioo Nieuwsbrief.
Eijbergen, R. van (1999). Paradoxen in Sociotechnische Veranderingsprocessen. Baakberichten.
Eijbergen, R. van (1999). The implementation and effect of Self Directed Teams in organisations (1st ed). Lemma: Utrecht.
Knippenberg, B. van, Eijbergen, R.. van, & Wilke, H.A.M. (1999).The use of soft and hard influence tactics in cooperative task groups. Group Processes and Intergroup Relations, 2, 321-334.
Eijbergen, R. van (1999). Het effect van zelfsturende teams. Opleiding en Ontwikkeling, 6, 45-47.
Eijbergen, R. van (1999). Zelfsturing door sturing. Opleiding en Ontwikkeling, 4, 51-52.
Eijbergen, R. van (1999). The implementation and effect of Self Directed Teams. Dissertation, University of Leiden, Social Sciences.
Kuipers, H. & Eijbergen, R. van (1996). Democratic Dialogue versus integral organisational change within the Sociotechnical System Theory. Finnish Work Research Bulletin, 5, 18-34.
Eijbergen, R. van (1996). Implementing management by objectives in the Royal Dutch Army. Finnish Work Research Bulletin, 4, 29 -45.
Breukelen, W. van, & Eijbergen, R. van (1995). Leiderschap en motivatie. In R. van der Vlist, H.O. Steensma, A. Kampermann, & J. Gerrichhauzen (Eds.), Handboek leiderschap in arbeidsorganisaties. Lemma: Utrecht.
Kuipers, H., & Eijbergen, R. van (1994). De expert and anti-expert in Sociotechniek. Gedrag en Organisatie, 6, 316-330.
Eijbergen, R. van, & Son, M.J. van (1993). Leren tijdens organisatieverandering. In H.O.
Steensma, D. van Knippenberg, T. Borsboom, & M. van Son (Red.), Groepspsychologie: Van sociale beïnvloeding tot organisatieverandering. Leiden: DSWO Press.
External Reports
Eijbergen, R. van (2006). Feasibility study on export development in Indonesia
Eijbergen, R. van (2005). Feasibility study on export development in Vietnam
Eijbergen, R. van (2004). Feasibility study on export development in South Africa
Eijbergen, R. van & Mihorda, M., (2003). The European integration process of Romania
Eijbergen, R. van (2003). Evaluation report Train the Trainer: CBI Holland
Eijbergen, R. van (2003). The role of the commercial attachees: Cairo Egypt
Eijbergen, R. van (2002). Decentralizing the Romanian governmentTacis conference Brussels
Eijbergen, R. van (2000). The role of a training institute in the democratization process of Uzbekistan. The open society research conference Timisora
Eijbergen, R. van (1998). Sociotechnical Change. Weswa-conference: Rotterdam.
Knippenberg, B. van, Eijbergen, R. van, & Steensma, H. (1997).Leiderschap en flexibiliteit. External report University of Leiden.
Eijbergen, R. van & Kuipers, H., (1997). Sociotechnical change strategies: Dilemmas and paradoxes. In J.J. Boonstra & K.M. Bennebroek Gravenhorst (Eds.), ˆ European congress on work and organizational psychology. Verona, Italy, 39-56.
CONTACT
Rob van Eijbergen
Weesperzijde 17 | 1-hoog | 1091EB Amsterdam | M +31653930293
rob@robvaneijbergen.com
Made on
Tilda